Category: Srednja težavnost

MIX 002 (L2)

Ogrevanje: Ogrevanje v tem programu predstavlja Sklop I, s katerim aktiviramo jedro. Ob začetku (prvi krog) Sklopa II lahko izberemo lažje različice vaj ali lažje breme kot v naslednjih krogih.

POWER 002 (L2)

Ogrevanje: 10x klasičen, 10x ozek in 10x širok (plie) počep10x odročenje, 10x predročenje in 10x izteg rame v predklonu10x enojni Pilates dotik tal, na vsako stran izmenično Glavni del: Vaji

CORE 002 (L2)

Ogrevanje: Ogrevanje v tem programu ni potrebno oz. lahko za prvi krog izberete lažje različice vaj v Sklopu I (najdete jih v opisih posameznih vaj – klik na ime vaje