Category: Mix

MIX 002 (L2)

Ogrevanje: Ogrevanje v tem programu predstavlja Sklop I, s katerim aktiviramo jedro. Ob začetku (prvi krog) Sklopa II lahko izberemo lažje različice vaj ali lažje breme kot v naslednjih krogih.