Category: Power

POWER 002 (L2)

Ogrevanje: 10x klasičen, 10x ozek in 10x širok (plie) počep10x odročenje, 10x predročenje in 10x izteg rame v predklonu10x enojni Pilates dotik tal, na vsako stran izmenično Glavni del: Vaji