CORE 002 (L2)

Ogrevanje:

Ogrevanje v tem programu ni potrebno oz. lahko za prvi krog izberete lažje različice vaj v Sklopu I (najdete jih v opisih posameznih vaj – klik na ime vaje v tabeli).

Glavni del:

Najprej izvedemo 2 kroga Sklopa I, nato 2 kroga Sklopa II.
Na koncu oba sklopa povežemo in naredimo vseh 10 vaj zapored.
Počitek med vajami prilagodite glede na vašo telesno pripravljenost oziroma želeno intenzivnost treninga.

Sklop I

Vajo 2a in 2b naredimo eno za drugo najprej na eno stran, šele nato na drugo (npr. 6 kroženj v kolku z levo nogo ter 20 oslovskih brc na levo nogo, šele nato na desno).

  Ime vaje Interval/ponovitve Počitek
1 – GEKON > STREŠICA
(s težo spredaj)
8x poljuben
2a – KROŽENJE V KOLKU
(na vseh štirih)
6x vsaka stran poljuben
2b – ENONOŽNE OSLOVSKE BRCE
(na vseh štirih)
20x vsaka stran poljuben
3 – STRANSKI PLANK Z NIHANJEM NOGE 8x vsaka stran poljuben
4 – UPOGIB TRUPA VSTRAN STOJE
z rokami nad glavo
8x v.s. izmenično poljuben
Sklop II
  Ime vaje Interval/ponovitve Počitek
1 – ŠPRINTERSKO USEDANJE 10x v.s. izmenično poljuben
2 – FIGURE 4 DVIG BOKOV 10x vsaka stran poljuben
3 – V-SIT Z ROTACIJO 15x v.s. izmenično poljuben
4 – ODMIKI 90-45-0 V KOLKU,
leže na boku
8x okoli poljuben
5 – UPOGIB KOLENA STOJE IZOMETRIČNO 20-30s vsaka stran poljuben
Video:

V pripravi…

Opombe:

Do natančnega opisa posamezne vaje (kakor tudi lažjih/težjih različic) pridete s klikom na ime vaje v tabeli.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *