Nir Eyal: Indistractable

Opozorilo: Pričujoči povzetek zajema le stvari, ki so uporabne meni, izpustila pa sem nekatera poglavja, ki mi ne služijo (npr. vzgoja otrok, moteči dejavniki na delovnem mestu ipd.).

indistractable = “nez(a)motljiv”
– ki ga ni moč z(a)motiti oz. odvrniti njegove pozornosti od zastavljene naloge
: osredotočen, pozoren
distraction = distrakcija
– delovanje, ki nam preprečuje napredek na poti do ciljev; ni v skladu z našo širšo namero
– trenutna motenost pozornosti zaradi nepomembnega dražljaja (SSKJ)
traction = trakcija
– delovanje, ki nas vodi k (življenjskim) ciljem; je skladno z našo širšo namero

Za to, da živimo življenje, ki ga želimo živeti, ni potrebno le delati prave stvari, pač pa tudi NE delati napačnih stvari.

Naše delovanje (vedenje) je posledica notranjih in zunanjih sprožilcev (internal/external triggers).

4 koraki do “nez(a)motljivosti”:

1 – OBVLADANJE NOTRANJIH SPROŽILCEV

Naučiti se moramo ločevati med temeljnim razlogom ter neposrednimi razlogi distrakcije. Pogosto je temeljni razlog težko prepoznati; dosti laže je videti le neposredne vzroke, preko katerih krivdo zvalimo na nekaj/nekoga drugega (npr. jeza na sodelavca, ki je napredoval “namesto” nas, ne pa priznavanje pomanjkanja lastne samoiniciative).

Distrakcija je nezdrav beg pred realnostjo.

Temeljni razlog za naše celotno delovanje je želja olajšati nelagodje. Tudi iskanje ugodja je odpravljanje fizične ali psihične bolečine. Kako se soočimo z nelagodnimi internimi sprožilci, določa, ali izbremo zdrava dejanja trakcije ali samouničujočo distrakcijo.

Naši možgani so sprogramirani tako, da večino časa čutimo nezadovoljstvo (zadovoljstvo ni bilo zdravo za razvoj naše vrste). Štirje psihološki faktorji, zaradi katerih je zadovoljstvo začasno:

 • zdolgočasenost (um ni rad sam s sabo)
 • negativity bias (negativni dogodki imajo večji vpliv na našo psiho kot nevtralni ali pozitivni)
 • ruminacija (trdovratno premlevanje vedno enakih čustveno nabitih misli)
 • hedonistična adaptacija (naš občutek zadovoljstva/sreče se hitro vrne na osnovno raven)


Nezadovoljstvo in nelagodje lahko izkoristimo tudi kot motivacijo.

Neskončni cikel upiranja želji, ruminacije in na koncu vdaje spodbuja neželeno vedenje, saj je občutek olajšanja ob vdaji še bolj zadovoljujoč.

Tehnike razorožitve skušnjav:

a) NOV POGLED NA NOTRANJEGA SPROŽILCA
 • Kakšno nelagodje opazim tik pred distrakcijo?
 • Kako se ti občutki odražajo v mojem telesu?

Pozorenost predvsem ob prehodnih trenutkih (med enim in drugim opravilom).

b) NOV POGLED NA NALOGO
 • Kako lahko k znani situaciji/nalogi pristopim na nov način?

Nov in premišljen pristop lahko vsako nalogo spremenita v zabavno, zabava in igra pa sta odlični orodji za ohranjanje fokusa.

c) NOV POGLED NA NAŠ ZNAČAJ
 • Katera prepričanja o sebi me omejujejo?
 • Ali gojim do sebe sočutje, kakršnega bi do prijatelja?

Moč volje ni usahljiv vir.

2. DOLOČANJE ČASA ZA TRAKCIJO

3 glavna področja življenja: jaz, moji odnosi in moje delo

 • Koliko časa želim nameniti vsakemu od področij?
 • Ali moj koledar odraža moje vrednote?

timeboxing = razdelitev dneva na časovne enote in dodelitev namena posamezni enoti
Za praktične nasvete, kako oblikovati urnik po principu timeboxing-a, klikni TUKAJ.

Ne moremo vedno vplivati na rezultat vloženega časa, vedno pa imamo kontrolo nad tem, koliko časa v nekaj vložimo.

Naši najbližji si zaslužijo več kot le ostanke časa; na urnik umestimo čas z ljudmi, ki so nam pomembni.

3. OBVLADOVANJE ZUNANJIH SPROŽILCEV

vedenje = motivacija + zmožnost + sprožilec

 • Ali mi ta sprožilec služi ali jaz služim njemu?

Uredi e-pošto, pametni telefon (nastavitev opozoril), računalnik, ipd.

4. PREPREČEVANJE DISTRAKCIJE S PAKTI

Predhodna obveza služi izogibu izbire v prihodnosti in s tem nevarnosti impulzivne odločitve.

PAKT TRUDA – povečanje truda potrebnega za izvedbo neželenega dejanja

PAKT CENE – postavitev cene za distrakcijo (npr. stava ali bankovec na koledarju);
Bolečina ob izgubi je močnejša od zadovoljstva ob dobičku.

PAKT IDENTITETE – Naša percepcija vpliva na naša dejanja; odločamo se na podlagi lastnih prepričanj o sebi.
Učenje drugih je motivacija za naše lastno vedenje.
Jaz tečem. =/= Jaz sem tekač.

NEZ(A)MOTLJIVI ODNOSI

Distrakcija je nalezljiva.

phubbing = ignoriranje osebe ali okolice v družabnem okolju zaradi brskanja po telefonu

 • “Vidim, da si na telefonu. Ali je vse v redu?”

Sprememba norm: Uporaba naprav v družabnih situacijah naj bo nesprejemljiva.

social antibodies = načini, s katerimi se skupine zaščitijo pred škodljivim obnašanjem in ga spremenijo v tabu

Categories:

1 thought on “Nir Eyal: Indistractable”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *