Level 10 life

Koncept izhaja iz knjige Čudežno jutro (Miracle morning) avtorja Hala Elroda, njegov namen pa je identificirati naše življenjske cilje.

Področja:

  • OSEBNA RAST
  • DUHOVNOST
  • ZDRAVJE in FITNES
  • DRUŽINA in PRIJATELJI
  • LJUBEZEN in ODNOSI
  • DOBRODELNOST
  • ZABAVA in REKREACIJA
  • FINANCE
  • KARIERA
  • OKOLJE


1 – Razmisli, kakšno bi moralo biti tvoje življenje na vsakem od teh področij, da bi ga ocenil z oceno 10 od 10. Svoje ugotovitve zapiši.

2 – Nariši krog in ga razdeli na 10 delov, en del za vsako od področij. Glej sliko.

3 – Za vsako področje podaj oceno tvojega trenutnega stanja. Označi v krogu.

4 – Določi časovno obdobje (npr. 3 meseci) in izberi par področij, ki so nižje ocenjena ali na katerih enostavno želiš delati.

5 – Zapiši načine, kako lahko izboljšaš svoje življenje na izbranih področjih v določenem časovnem obdobju.

6 – Po koncu določenega časovnega obdobja ponovno začni pri točki 3 itd. Seveda lahko ponovno opredeliš tudi končne cilje (level 10).

Izpolnjen krog bi izgledal na primer takole:


Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *